پایگاه خبری

صعود عابدینی و حذف پاکدامن

صعود عابدینی و حذف پاکدامن
دو شمشیرباز ایرانی در رقابت های جایزه روسیه به مرحله یک شانزدهم راه یافتند.

صعود عابدینی و حذف پاکدامن