پایگاه خبری

صادرات ذخایر آب‌سنگین ایران ظرف روزهای آینده

صادرات ذخایر آب‌سنگین ایران ظرف روزهای آینده
منابع آگاه در گفت‌وگو با یک رسانه غربی ادعا کرده‌اند ایران ظرف روزهای آینده ذخائر آب سنگین مازاد خود را صادر خواهد کرد.

صادرات ذخایر آب‌سنگین ایران ظرف روزهای آینده

oxin channel