پایگاه خبری

شیخ اصولگرا بر صندلی آیت الله

شیخ اصولگرا بر صندلی آیت الله
خبرها حاکی است که آیت‌الله موحدی ‌کرمانی ریاست موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام را عهده‌دار می‌شود.

شیخ اصولگرا بر صندلی آیت الله