پایگاه خبری

شکست یاران قوچان‌نژاد در خانه اوترخت

شکست یاران قوچان‌نژاد در خانه اوترخت
آخرین بازی هفته بیست‌ویکم اردویژه هلند با شکست خارج از خانه تیم هیرنوین برابر اوترخت به پایان رسید.

شکست یاران قوچان‌نژاد در خانه اوترخت