پایگاه خبری

شکست سنگین یاران لبران جیمز مقابل گلدن استیت

شکست سنگین یاران لبران جیمز مقابل گلدن استیت
تیم کلیولند کاوالیرز در ادامه بازی‌های خود در لیگ NBA متحمل شکست سنگینی مقابل گلدن استیت وریرز شد.

شکست سنگین یاران لبران جیمز مقابل گلدن استیت