پایگاه خبری

شکایت همسر ترامپ از روزنامه دیلی میل

شکایت همسر ترامپ از روزنامه دیلی میل
ملانیا ترامپ در پی آنچه وی ادعای کذب روزنامه دیلی میل علیه خود خوانده، ضمن شکایت به دادگاه، ۱۵۰ میلیون دلار غرامت از این نشریه طلب کرد.

شکایت همسر ترامپ از روزنامه دیلی میل