پایگاه خبری

شوق زیارت در دل‌ها زنده است/ من پنجره‌ای باز شده رو به شمایم

شوق زیارت در دل‌ها زنده است/ من پنجره‌ای باز شده رو به شمایم
طرح «شوق زیارت» برای سالمندان مددجوی کمیته امداد در حال اجرا است و قرار است تا پایان سال ۱۲۰ هزار مددجوی ناتوان امداد به مشهد مقدس اعزام شوند.

شوق زیارت در دل‌ها زنده است/ من پنجره‌ای باز شده رو به شمایم