پایگاه خبری

شانس بازوبند کاپیتانی برای مسلمان در قم

شانس بازوبند کاپیتانی برای مسلمان در قم
با محرومیت سید جلال حسینی،حسین ماهینی، مسلمان در بازی پرسپولیس برابر صبای قم کاپیتان خواهد بود .

شانس بازوبند کاپیتانی برای مسلمان در قم