پایگاه خبری

سیلاب جان دختر دانشجو را گرفت

سیلاب جان دختر دانشجو را گرفت
رضا آریایی اظهار داشت: براثر وقوع سیلاب در شهر خرم‌آباد یک دختر دانشجو غرق شد و جان خود را از دست داد.

سیلاب جان دختر دانشجو را گرفت

oxin channel