پایگاه خبری

سختگیری روادیدی آمریکا به روس‌ها هم رسید

سختگیری روادیدی آمریکا به روس‌ها هم رسید
همزمان با اجرای فرمان ضدمهاجرتی دونالد ترامپ علیه شهروندان هفت کشور، آمریکا قرارداد سال 2012 با روسیه را که در برگیرنده تسهیل در صدور روادید برای اتباع روس بود، یکجانبه تغییر اساسی داد.

سختگیری روادیدی آمریکا به روس‌ها هم رسید