پایگاه خبری

سانسور خللی در محبت مردم به آیت‌الله ایجاد نکرد

سانسور خللی در محبت مردم به آیت‌الله ایجاد نکرد
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: سانسور و تهاجم رسانه‌ای خللی در محبت مردم نسبت به آیت‌الله هاشمی ایجاد نکرد.

سانسور خللی در محبت مردم به آیت‌الله ایجاد نکرد