پایگاه خبری

سالن «هفت هنر» سينما آزادی به كانون پرورش فكری رسید

سالن «هفت هنر» سينما آزادی به كانون پرورش فكری رسید
سالن “هفت هنر” سينما آزادی با توجه به نزدیکی جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران به كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان تعلق گرفت.

سالن «هفت هنر» سينما آزادی به كانون پرورش فكری رسید