پایگاه خبری

زمان مراسم تدفین آیت‌ الله هاشمی‌‌

زمان مراسم تدفین آیت‌ الله هاشمی‌‌
مرعشی گفت: مراسم تدفین آیت‌الله هاشمی‌‌رفسنجانی روز سه‌شنبه 21 دی‌ماه برگزار می‌شود.

زمان مراسم تدفین آیت‌ الله هاشمی‌‌