پایگاه خبری

رمز و راز عدد چهل (اربعین) در متون دینی

رمز و راز عدد چهل (اربعین) در متون دینی
عدد چهل در فرهنگ دینی و اسلامی در میان سایر اعداد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است وآیات و روایات متعددی به خوبی رموز این عدد را تبیین کرده است.

رمز و راز عدد چهل (اربعین) در متون دینی

آپدیت جدید ps4