پایگاه خبری

رئیسی: وضع موجود کشور قابل تحمل نیست

رئیسی: وضع موجود کشور قابل تحمل نیست
کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت:‌ توجه به خواست مردم به ویژه شرایط اجرایی و اقتصادی باعث ورود بنده به صحنه شد.

رئیسی: وضع موجود کشور قابل تحمل نیست