پایگاه خبری

دیپلمات‌های اخراجی روسیه آمریکا را ترک کردند

دیپلمات‌های اخراجی روسیه آمریکا را ترک کردند
گروهی از دیپلمات‌های روس که دولت آمریکا آن‌ها را «عنصر نامطلوب» اعلام کرده، این کشور را ترک کردند.

دیپلمات‌های اخراجی روسیه آمریکا را ترک کردند