پایگاه خبری

در سال 2016؛ پلیس آمریکا 715 نفر را کشت

در سال 2016؛ پلیس آمریکا 715 نفر را کشت
شمار افسران پلیسی که از ابتدای سال جاری(۲۰۱۶) تاکنون کشته شدند بیش از ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است این در حالی است که از آغاز سال ۲۰۱۶ تاکنون ۷۱۵ نفر از مردم نیز هدف شلیک گلوله مأموران پلیس قرار گرفتند و کشته شدند.

در سال 2016؛ پلیس آمریکا 715 نفر را کشت

فانتزی