پایگاه خبری

درخواست طیب‌نیا از مجلس برای ارائه گزارش درباره FATF

درخواست طیب‌نیا از مجلس برای ارائه گزارش درباره FATF
عضو هیئت رئیسه مجلس از درخواست وزیر اقتصاد برای ارائه گزارش درباره FATF به مجلس خبر داد و گفت: هیئت رئیسه در جلسه روز یکشنبه هفته‌جاری این درخواست را بررسی می‌کند.

درخواست طیب‌نیا از مجلس برای ارائه گزارش درباره FATF

ساخت بنر