پایگاه خبری

درآمدزایی 400 میلیونی برخی پزشکان

درآمدزایی 400 میلیونی برخی پزشکان
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه برخی از پزشکان درآمدزایی ۴۰۰ میلیون تومانی برای بیمارستان های دولتی دارند،گفت: این درحالی است که برخی از این پزشکان مطالبات زیادی از حوزه سلامت دارند.

درآمدزایی 400 میلیونی برخی پزشکان