پایگاه خبری

داماد، عروس کش از قصاص نجات یافت

داماد، عروس کش از قصاص نجات یافت
مرد عصبانی وقتی فهمید همسرش با مخفی‌کردن ماده مخدر صنعتی در ساک مسافرتی‌اش قصد داشته او را در دام پلیس گرفتار کند، در جریان یک درگیری وی را خفه کرد و گریخت. اما صبح روز بعد به قتل اعتراف کرد.

داماد، عروس کش از قصاص نجات یافت

افق