پایگاه خبری

داستانی از مسی و بروس بنر: خشم خدایان

داستانی از مسی و بروس بنر: خشم خدایان
دو ماه پیش با تیری آنری مصاحبه کردم و وقتی گپ و گفت‌مان به لیونل مسی رسید حتی این فوتبالیستِ فوق‌العاده‌یِ فرانسوی هم برای پیدا کردن واژه‌هایی مناسب برای توصیف همبازیِ سابقش دچار دردسر شد.

داستانی از مسی و بروس بنر: خشم خدایان