پایگاه خبری

حملات جنگنده‌های سعودی به «صنعاء»

حملات جنگنده‌های سعودی به «صنعاء»
جنگنده های رژیم سعودی در ادامه جنایت های خود علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن، حملات متعددی را به استان «صنعاء» ترتیب دادند.

حملات جنگنده‌های سعودی به «صنعاء»