پایگاه خبری

حسن روحانی نامه علی مطهری را پاسخ داد

حسن روحانی نامه علی مطهری را پاسخ داد
حجت الاسلام حسن روحانی به نامه حاشیه ساز علی مطهری پاسخ داد.

حسن روحانی نامه علی مطهری را پاسخ داد