پایگاه خبری

حریف پرسپولیس عزادار شد

حریف پرسپولیس عزادار شد
تیم فوتبال الریان یکی از بازیکنان تیم جوانان خود را در اثر سانحه رانندگی از دست داد.

حریف پرسپولیس عزادار شد