پایگاه خبری

حرکت عجیب مسی در دیدار برابر لگانس

حرکت عجیب مسی در دیدار برابر لگانس
مهاجم بارسلونا پس از گل پیروزی تیمش حرکت عجیبی از خود نشان داد.

حرکت عجیب مسی در دیدار برابر لگانس