پایگاه خبری

حبس 5 ساعته مسافران مشهد در داخل هواپیما

حبس 5 ساعته مسافران مشهد در داخل هواپیما
مسافران پرواز شرکت هواپیمایی ماهان به شماره ۱۰۳۴ مشهد-تهران ۵ ساعت است که در داخل این هواپیما بلاتکلیف مانده اند.

حبس 5 ساعته مسافران مشهد در داخل هواپیما