پایگاه خبری

حامد حدای : می ترسم حرفی بزنم حاشیه شود

حامد حدای : می ترسم حرفی بزنم حاشیه شود
کاپیتان تیم ملی بسکتبال اقدام باورمن برای فسخ قرارداد با این تیم را عجیب و قریب خواند و گفت: می ترسم حرفی بزنم که حاشیه شود.

حامد حدای : می ترسم حرفی بزنم حاشیه شود