پایگاه خبری

جهانگیری: برای ازدواج جوانان باید برنامه‌ریزی شود

جهانگیری: برای ازدواج جوانان باید برنامه‌ریزی شود
معاون اول رئیس جمهور گفت: باید برنامه ریزی برای حل مسائل جوانان و توجه به نیازهای آنان همچون موضوع ازدواج، اشتغال، مسکن و اوقات فراغت هرچه بهتر انجام گیرد.

جهانگیری: برای ازدواج جوانان باید برنامه‌ریزی شود