پایگاه خبری

جهانگیری: با کسی شوخی نداریم

جهانگیری: با کسی شوخی نداریم
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی موضوعی جدی است و در این مسئله با هیچ کس شوخی نداریم، گفت: هر مدیری که احساس می کند ملاحظاتی دارد و نمی تواند در این مسیر همراهی کند، مصلحت در این است که بصورت آبرومندانه کناره گیری کند.

جهانگیری: با کسی شوخی نداریم

مد روز