پایگاه خبری

جلسات ضد ایرانی دیپلمات‌های سعودی در آمریکا

جلسات ضد ایرانی دیپلمات‌های سعودی در آمریکا
نشریه آمریکایی از مدیریت سفارت عربستان در این کشور در برپایی جلساتی با محوریت ایران و نیز راه انداختن نبردهای قومیتی در سطح منطقه خبر داد.

جلسات ضد ایرانی دیپلمات‌های سعودی در آمریکا