پایگاه خبری

جدی‌ترین گزینه مدنظر کی‌روش برای حضور در تیم ملی +عکس و جدول عملکرد

جدی‌ترین گزینه مدنظر کی‌روش برای حضور در تیم ملی +عکس و جدول عملکرد
کارلوس کی روش در پست دفاع میانی بازیکن ایرانی- انگلیسی شاغل در فوتبال جزیره را جدی تر از قبل زیر نظر گرفته است. مدافعی که عملکردش در سه چهار سال اخیر خبر از روند رو به رشد او می دهد.

جدی‌ترین گزینه مدنظر کی‌روش برای حضور در تیم ملی +عکس و جدول عملکرد