پایگاه خبری

جانشین فصل آینده په په مشخص شد

جانشین فصل آینده په په مشخص شد
خبرگزاری آ.اس مدعی شد که باشگاه رئال مطمئن است په په فصل بعد در این تیم حضور نخواهد داشت و رئال از حالا جانشین او را پیدا کرده است.

جانشین فصل آینده په په مشخص شد