پایگاه خبری

تیم والیبال پارسه رسماً منحل شد

تیم والیبال پارسه رسماً منحل شد
حضور تیم والیبال پارسه در لیگ برتر والیبال منتفی شد.

تیم والیبال پارسه رسماً منحل شد