پایگاه خبری

تیزر فیلم سینمایی «زیر سقف دودی»

تیزر فیلم سینمایی «زیر سقف دودی»
تیزر فیلم سینمایی «زیر سقف دودی» ساخته پوران درخشنده در آستانه اکران عمومی رونمایی شد.

تیزر فیلم سینمایی «زیر سقف دودی»