پایگاه خبری

تورم دی ماه به 9.6 درصد رسید

تورم دی ماه به 9.6 درصد رسید
رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم دیماه را ۹.۶ درصد ذکر کرد و گفت: امسال بعد از ۲۵ سال شاهد تک رقمی شدن نرخ تورم بودیم که این دستاورد بزرگی برای کشور محسوب می‌شود.

تورم دی ماه به 9.6 درصد رسید