پایگاه خبری

تلاش‌ برای دلسرد کردن مردم جهت حضور در انتخابات

تلاش‌ برای دلسرد کردن مردم جهت حضور در انتخابات
رئیس فراکسیون امید گفت: تلاش‌هایی که از سوی برخی جریانات برای دلسرد کردن مردم برای حضور در انتخابات آینده می‌شود با ادعای آنان که خود را پیرو ولایت می‌دانند همخوانی ندارد.

تلاش‌ برای دلسرد کردن مردم جهت حضور در انتخابات