پایگاه خبری

تعیین تعرفه‌های درمانی سال 96 تا پایان اسفند

تعیین تعرفه‌های درمانی سال 96 تا پایان اسفند
معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیحاتی را در رابطه با افزایش تعرفه های درمانی در سال 96 ارائه کرد.

تعیین تعرفه‌های درمانی سال 96 تا پایان اسفند