پایگاه خبری

تعجب نکنید! اینجا 15 کیلومتری تهران است +عکس

تعجب نکنید! اینجا 15 کیلومتری تهران است +عکس
اصلا شبیه ۱۵ کیلومتری تهران نیست! وقتی موتورسوارانی را می‌بینی که یا کپسول‌های گاز را ترک موتور‌هایشان بسته‌اند یا داده‌اند به پشت سریشان که نگهش دارد.

تعجب نکنید! اینجا 15 کیلومتری تهران است +عکس

کرمان نیوز