پایگاه خبری

ترجمه گوگل در برابر ترجمه انسان؛ کدام برنده‌اند؟

ترجمه گوگل در برابر ترجمه انسان؛ کدام برنده‌اند؟
گوگل یکی از مهم‌ترین شرکت‌هایی است که در حوزه هوش مصنوعی و ترجمه زبان کار می‌کند. حال این شرکت اعلام کرده یک تکنیک جدید را برای ترجمه از طریق هوش مصنوعی به کار گرفته است؛ تکنیکی که از طریق آن نتیجه بسیار بهبودیافته‌تری حاصل می‌شود.

ترجمه گوگل در برابر ترجمه انسان؛ کدام برنده‌اند؟

اندروید