پایگاه خبری

تحرکات جدید داعش در لیبی

تحرکات جدید داعش در لیبی
رئیس شورای نظامی صبراته از تحرکات جدید داعش در شهرها و مناطق غرب لیبی خبر داد.

تحرکات جدید داعش در لیبی