پایگاه خبری

تجسسی سرمربی راه آهن شد

تجسسی سرمربی راه آهن شد
پس از جدایی فرشید استحقاری از تیم راه آهن یزدان، فرهاد تجسسی به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب شد.

تجسسی سرمربی راه آهن شد