مسکن

بوی مهر هم از مسکن مهر پایتخت رفت/ ماجرای عجیب فازهای بدون کلاس و ساخت مدارس بدون دانش‌آموز!

بوی مهر هم از مسکن مهر پایتخت رفت/ ماجرای عجیب فازهای بدون کلاس و ساخت مدارس بدون دانش‌آموز!
اتفاق عجیب در حوالی تهران آن است که مدارس در مناطقی که خانه‌هایش هنوز برای سکونت آماده نیست، آماده شده‌اند اما در مناطق دیگر «پایتخت مسکن مهر»، دانش‌آموزان از کمبود مدرسه رنج می‌برند.

بوی مهر هم از مسکن مهر پایتخت رفت/ ماجرای عجیب فازهای بدون کلاس و ساخت مدارس بدون دانش‌آموز!

موسیقی