پایگاه خبری

بلیت 600 هزارتومانی در ریاض

بلیت 600 هزارتومانی در ریاض
تیم الهلال عربستان در شرایطی میزبانی الریان را بر عهده خواهد داشت که قیمت بلیط های این دیدار بین 35 تا 690 هزار تومان (40 تا 800 ریال عربستان) تعیین شده است.

بلیت 600 هزارتومانی در ریاض