پایگاه خبری

برگزاری نخستین تمرین ذوب‌آهن در عمان

برگزاری نخستین تمرین ذوب‌آهن در عمان
نخستین تمرین تیم فوتبال ذوب‌آهن در ورزشگاه سلطان قابوس برگزار شد.

برگزاری نخستین تمرین ذوب‌آهن در عمان