پایگاه خبری

بررسی حالات صعود پرسپولیس به مرحله حذفی

بررسی حالات صعود پرسپولیس به مرحله حذفی
با توجه به نتایجی که در عمان و امارات بدست آمده است، پرسپولیس تنها در دو حالت می تواند به مرحله حذفی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا صعود کند.

بررسی حالات صعود پرسپولیس به مرحله حذفی