پایگاه خبری

برتری فنرباغچه مقابل گالاتاسرای

برتری فنرباغچه مقابل گالاتاسرای
دربی استانبول با یک نتیجه نه‌چندان قابل پیش‌بینی به پایان رسید.

برتری فنرباغچه مقابل گالاتاسرای