پایگاه خبری

بحران گلزنی در تیم انصاری‌فرد و شجاعی

بحران گلزنی در تیم انصاری‌فرد و شجاعی
یک سایت یونانی وضعیت پانیونیوس را با توجه به نتایج اخیر این تیم در سوپرلیگ یونان بحرانی خوانده است.

بحران گلزنی در تیم انصاری‌فرد و شجاعی

تلگرام نارنجی