پایگاه خبری

بازداشت هکر روس به اتهام دخالت در انتخابات آمریکا

بازداشت هکر روس به اتهام دخالت در انتخابات آمریکا
یک تبعه روس منتسب به شرکت در ماجرای حمله سایبری به رایانامه‌های حزب دموکرات آمریکا از سوی پلیس اسپانیا دستکیر شد.

بازداشت هکر روس به اتهام دخالت در انتخابات آمریکا