مسکن

بازار مسکن 96؛ رونق یا رکود؟

بازار مسکن 96؛ رونق یا رکود؟
بازار مسکن همچنان بی‌رمق است؛ خبرها از درون اتحادیه مشاوران املاک نیز چنین موضوعی را تایید می‌کند.

بازار مسکن 96؛ رونق یا رکود؟