پایگاه خبری

انفجار تروریستی نجف در مسیر زائران ایرانی نبود

انفجار تروریستی نجف در مسیر زائران ایرانی نبود
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت از وقوع انجار تروریستی در استان دیوانیه نجف خبر داد و گفت: این انفجار تروریستی در مسیر زائران ایرانی نبوده است.

انفجار تروریستی نجف در مسیر زائران ایرانی نبود